Kişisel Veriler ve Aydınlatma Metni 

 

Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği ve Genel Bilgilendirmeler
Kişisel veriler, Unigo’nun sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmak, üyelik ve bilgi güncelleme amacı ile müşterilerimizin açık rızaları ile paylaşmış oldukları bütün bilgileri içermektedir. www.unigo.com.tr sayfasından üye olmadan sipariş verebilirsiniz.
Unigen Yapı Malzemeleri A.Ş. olarak www.unigo.com.tr web sitemizi ziyaret eden, alışveriş yapan ve bizimle iletişim kuran herkesin kişisel verilerine saygı gösteriyoruz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Unigo ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu")'na uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız. Unigo işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.
Diğer yandan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Unigen Yapı Malzemeleri A.Ş. (UNİGEN / Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.
Unigen Yapı Malzemeleri A.Ş.
Adres: İnönü Mahallesi, Kayışdağı Caddesi, Kandiş İş Merkezi, No:128 Kat:2 PK:34755 Ataşehir / İstanbul
Tel: 90 216 577 04 34
Mail: [email protected] veya [email protected]
 
2.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
 
Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.Kişisel veriler, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Unigo’nun sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanıldığı sürece kişisel veriler işlenebilecektir. Veri sorumlusu olarak Unigo tarafından, işlenen kişisel verilerin işlenme amaçları;
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Kapsamında
İnternet sitesi işleyişinin geliştirilmesi
İşlem bilgilerinin kayıt altına alınması
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Kapsamında
Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ,
e-faturalama, e-arşiv faturalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi
İade durumunda iade faturalarının kesilmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kapsamında
İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi Amaçları ile
Siparişlerin teslim edilmesi ve iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerinin değerlendirebilmesi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilmesi,
Hukuksal taleplere ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Unigo tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşterilere daha iyi hizmet verilmesi ve dahi iyi tekliflerin sunulabilmesi,
Kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi,
İletişim izni ve Açık rıza verilmesi doğrultusunda, Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
İletişim izni ve Açık rıza verilmesi doğrultusunda, Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
Müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetleri geliştirmek, iyileştirmek ve çeşitlendirmek
Unigo tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek önerilmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek
Yetkili kuruluşlara mevzuat kaynaklı bilgi verilmesi
Sözleşme gereksinimlerinin yerine getirilmesi
Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek
 
3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı
Kişisel Verileriniz, 6698 KVKK 5.Maddenin 2.fıkrasında ve yeterli önlemler alınması kaydıyla, 6.maddenin 3.fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde ilgili kişinin rızası bulunmadan aktarılabilir. Kişisel Verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz;
 
Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.
 
Sipariş verilerin ürünlerin teslimi için kargo firmalarına ad, soyad, TC Kimlik No, Telefon ve Adres bilgileri aktarılacaktır.
 
E-faturalama / E-Arşiv faturalama işlemeleri kapsamında ilgili kurum/kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına fatura üzerinde bulunan kişisel veriler aktarılacaktır.
 
Açık rızanız doğrultusunda size daha iyi hizmet vermek ve kampanyalarımızdan haberdar etmek için ticari elektronik ileti gönderilmesi konusunda çalıştığımız yurtiçi tedarikçilerine iletişim bilgileriniz aktarılabilecektir.
 
Hukuki işlemlerin yürütülmesi ve mahkemelerde delil olarak kullanılması amacı ile yetkili mercilere ve avukatlık bürolarına aktarılabilecektir.
 
Yasal yükümlüklerimizi nedeni ile mahkemeler ve diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.
 
4.İşlenen Kişisel Veriler, Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 
Kişisel verileriniz, Şirketimizin UNİGOinternet sitesi, sosyal medya hesapları, Muhasebe Programı veri tabanı, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.
 
6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (a) hükmünde kanunlarda açıkça öngörülmesi kapsamında,
Müşterilerimizin ad ve iletişim bilgileri ödeme kuruluşu çerçevesi doğrultusunda işlenmektedir.
 
6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (c) hükmünde Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması kapsamında
Tarafınız ile yapılan mesafeli satış sözleşmesi kapsamında Ad Soyad, Adres, Telefon, Kullanıcı Adı ve E-posta adresi gibi kişisel bilgiler işlenmektedir.
Mesafeli satış sözleşmesi kapsamında ödeme işlemlerinin mail order ile yapılması durumunda kart hamili ad ve soyad bilgileri, TC Kimlik No, Telefon No, Adres, Banka/kredi kartınızın türü, banka/kredi kartının güvenlik kodu, banka/kredi kartının son kullanma tarihi, banka/kredi kartı numarası ile, ödeme tarihi ile toplam ödeme tutarı bilgileri işlenecektir.
 
6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (ç) hükmünde Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması kapsamında
Finans ve Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacı ile , fatura kesilmesi, iptal iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi, siparişlerinizin tarafınıza ulaştırılması için Ad Soyad, Kimlik No, Adres, Telefon ve E-posta bilgileriniz unigo internet sayfasında bulunan üyelik formu ile işlenmektedir.
 
Unigo sosyal medya hesaplarımızda müşterilerimiz ve diğer ilgili kişiler tarafından paylaşılan fotoğraflar, görseller, video vb. görsel işitsel kayıtlar 6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (d) hükmünde İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması kapsamında işlenmektedir.
 
6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (f) hükmünde İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kapsamında
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi kapsamında kullanıcı adı, şifre ve İnternet Protokolü (IP) adresleri, tarayıcı tipi ve lisanı, internet servis sağlayıcısı (ISP), referans ve çıkış sayfaları, işletim sistemi, ve tıklama verileri gibi bazı bilgiler otomatik olarak toplanmakta ve kaydedilmektedir.
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Ad Soyad, Telefon ve E-posta bilgileriniz unigo internet sayfasındaki üyelik formları ile işlenmektedir.
Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi amacı ile Ad Soyad, Adres, Telefon , E-posta ve Sipariş Bilgileriniz (Sipariş no, Sipariş tarihi vb. ) otomatik yollar ile işlenmektedir.
 
Açık rızanızın doğrultusunda;
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi kapsamında;
Ad Soyad, E-posta Adresi, Telefon No, Doğum tarihiniz, Alışveriş geçmişiniz, gibi bilgiler işlenecek ve size daha iyi hizmet vermek, kampanyalarımızdan haberdar etmek için ticari elektronik ileti gönderilmesi amacı ile kullanılabilecektir.
 
İnternet sayfamızı ziyaret ettiğinizde Unigo sitesinde bulunan çerezler ile bilgiler toplanmaktadır. Detaylı bilgiye internet sayfamızda bulunan Çerez Politikamızdan erişebilirsiniz. Çerez politikamızda çerezleri devre dışı bırakmanız için gereken linkler bulunmaktadır.
 
 
 
 
 
5.Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız
Veri sahibi sıfatıyla Şirketimize başvurarak;
·Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
·Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
·Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
·Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
·Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhini bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerinizi [email protected] veya [email protected]adresinden e-posta yoluyla ya daVeri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.
Şirketimiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan ‘Genel Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’ na www.unigen.com.tr ve www.unigo.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.